نگهداری مواد مخدر تریاک و مجازات نگهداری مواد مخدر هروئین، مواد صنعتی و گراس در قانون جدید

نگهداری مواد مخدر تریاک

جرم نگهداری مواد مخدر تریاک یکی از جرایم متداول و پرتکرار در جامعه ما است. در شرایطی که شخصی مواد مخدر را در خانه، محل کار یا در وسایل خود نگهداری کند، این جرم شکل می‌گیرد. نگهداری مواد مخدر توسط مصرف‌ کننده یا توزیع‌ کننده یا افراد دیگر محقق می‌شود. در مواقعی که شخصی به مصرف تریاک اعتیاد داشته باشد، ممکن است تریاک بیشتری را در خانه نگهداری کند. این موضوع به‌ عنوان مصداقی از این جرم شناخته می‌شود.

تصور کنید فردی که وضعیت مالی مناسبی دارد، مصرف‌ کننده تریاک باشد. این شخص برای دسترسی راحت به مواد مخدر، 1 کیلوگرم تریاک را در خانه‌ خود نگهداری می‌کند. در این شرایط مطابق قانون او به ‌عنوان متهم جرم نگهداری مواد مخدر تریاک مستحق مجازات خواهد بود. چنانچه وقوع این جرم برای قاضی محرز شود، متناسب با مقدار مواد مخدر کشف شده، مجازات مناسب را برای مرتکب تعیین می‌کند.

یکی دیگر از حالت‌های تحقق این جرم، زمانی است که افرادی در قالب یک تیم یا گروه مواد مخدر را توزیع می‌کنند. برای مثال ممکن است که افرادی حدود ۱۰۰ کیلوگرم تریاک را تهیه و در خانه یا انبار نگهداری کنند. چنانچه این موضوع به پلیس یا مراجع صلاحیت‌دار اطلاع داده شود، مرتکبان به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.

جرم نگهداری مواد مخدر تریاک یکی از جرایمی است که توسط افراد میانسال یا سالمند نیز رخ می‌دهد. تعداد زیادی از سالمندان به دلیل تصور اشتباه برای کاهش درد از تریاک استفاده می‌کنند. این افراد معمولا مقداری تریاک در منزل دارند. چنانچه این موضوع به پلیس گزارش داده شود، این افراد به دلیل جرم نگهداری مواد مخدر تریاک تحت تعقیب قرار می‌گیرند. این جرم از انواع جرم نگهداری مواد مخدر است.

قرار دادن مواد مخدر تریاک در خانه دیگران

گاهی ممکن است فردی با هدف متهم جلوه دادن دیگری، مقداری تریاک را در خانه او قرار داده باشد. شخصی که این کار را انجام می‌دهد، این موضوع را به پلیس یا مراجع صالح گزارش خواهد داد. اگر صاحب خانه تحت تعقیب قرار بگیرد، باید ثابت کند که این مواد به او تعلق ندارد. در این ‌صورت اگر معلوم شود که این کار پاپوش بوده‌ است، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

فرض کنید شخصی 20 کیلوگرم تریاک را در زیرزمین یا انبار خانه‌ای قرار می‌دهد. او با این کار قصد دارد صاحب خانه را به عنوان فردی متهم معرفی کند. چنانچه پس از قرار دادن مواد مخدر، این موضوع را به پلیس گزارش دهد، صاحب خانه تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در صورتی که صاحب خانه بتواند ثابت کند که این مواد به او تعلق ندارند، قاضی به برائت او حکم خواهد داد. چنانچه مرتکب اصلی شناسایی شود، قاضی حداکثر مجازات نگهداری 20 کیلوگرم تریاک را برای او تعیین می‌کند.

مجازات نگهداری مواد مخدر تریاک

زمانی که شخصی مرتکب جرم نگهداری مواد مخدر تریاک می‌شود، قاضی متناسب با میزان موادی که او نگهداری کرده‌ است، مجازات او را تعیین می‌کند.

مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر اگر از متهم جرم نگهداری مواد مخدر تریاک تا ۵۰ گرم ماده مخدر کشف شود، او به جزای نقدی تا ۵۰ میلیون ریال و تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتی ‌که میزان مواد کشف شده، بیش ‌از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم باشد، مرتکب جرم نگهداری مواد مخدر تریاک به ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی از ۳۰ تا ۹۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

حکم بیش از یک کیلوگرم چیست؟

اگر مرتکب بیش ‌از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم تریاک را نگهداری کرده باشد، مطابق ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به جزای نقدی تا ۳۰۰ میلیون ریال و ۲ تا ۵ سال حبس و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب بیش ‌از ۵ تا ۲۰ کیلو گرم تریاک را نگهداری کرده باشد، به جزای نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد. در صورت تکرار به ‌جای جزای نقدی، اموال ناشی از همان جرم مصادره و در مرتبه سوم، مرتکب اعدام می‌شود و اموال او مصادره خواهد شد.

اگر مرتکب جرم نگهداری مواد مخدر بیش ‌از ۲۰ کیلو تا ۱۰۰ کیلو تریاک را نگهداری کرده باشد، علاوه‌ بر مجازات مقرر به ‌ازای هر کیلو تریاک به ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم خواهد شد. در صورتی ‌که مرتکب این جرم را تکرار کند، اعدام می‌شود.

اگر مرتکب بیش‌ از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک را نگهداری کند، علاوه ‌بر جریمه نقدی و شلاق، به حبس ابد و در صورت تکرار به اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شود. این موارد مجازات نگهداری مواد مخدر تریاک هستند. قاضی با توجه به میزان تریاکی که از متهم کشف شده ‌است و بر اساس تکرار جرم، مجازات معین را برای او اعلام می‌کند.

برای حضور در دادگاه مربوط به این جرم، لازم است که از انواع لایحه مواد مخدر و لایحه دفاعیه نگهداری مواد مخدر بهره ببرید. با زدن روی نام هر کدام از این لوایح می‌توانید به صفحه مقاله اختصاصی آن‌ها وارد شوید و مطالب کاربردی و مهمی را درباره آن‌ها مطالعه کنید.

مجازات نگهداری مواد مخدر هروئین چیست؟

هروئین یکی از مخدرهایی است که از مرفین تهیه می‌شود. این ماده مخدر در مصرف‌ کننده اعتیاد شدیدی ایجاد می‌کند. هروئین به شیوه‌هایی مانند دود کردن، استنشاق یا تزریق مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر، نگهداری هروئین نیز جرم است. فردی که هروئین را در خانه، محل کار یا در هر جای دیگری نگهداری می‌کند، به مجازات نگهداری مواد مخدر هروئین محکوم خواهد شد.

مجازات نگهداری مواد مخدر صنعتی

مواد مخدر صنعتی به مخدرهایی گفته می‌شوند که در آزمایشگاه‌های صنعتی به دست می‌آیند. مخدر صنعتی تأثیراتی به ‌مراتب بدتر و مخرب‌تر برای مصرف‌ کننده به ‌دنبال دارند. این مواد مخدر گاهی از ترکیب دو یا چند ماده دارویی یا شیمیایی به دست می‌آیند.

مواد مخدر صنعتی انواع گوناگونی دارند. امروزه مصرف مواد مخدر صنعتی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل، جرایم مربوط به آن نیز بیشتر شده‌اند. چنانچه فردی این مواد را با هر انگیزه‌ای نگهداری کند، مرتکب جرم می‌شود. مطابق قانون او به مجازات نگهداری مواد مخدر صنعتی محکوم خواهد شد.

مجازات نگهداری مواد مخدر گراس

گراس یا علف یکی از مخدرهایی است که از گیاه شاهدانه به دست می‌آید. این ماده مخدر باعث احساس سرخوشی و شادی کاذب در مصرف‌ کننده می‌شود. گراس از روانگردان‌ها و مواد توهم زایی است که تأثیرات منفی فراوانی بر مصرف‌ کننده باقی می‌گذارد. چنانچه شخصی گراس را نگهداری کند، با توجه به میزان آن به مجازات نگهداری مواد مخدر گراس محکوم می‌شود. این مجازات با توجه به میزان مواد و تعداد دفعات تکرار جرم ممکن است جزای نقدی، شلاق، حبس یا اعدام را به همراه باشد.

خدمات حقوقی در این زمینه

برای اینکه بتوانید پرونده مربوط به این جرم را در دادگاه پیگیری کنید، نیازمند اطلاعات حقوقی هستید. به این منظور می‌توانید با ثبت سفارش در وب سایت احتراما از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی بهره‌مند شوید.

اگر پرونده شما در دادگاه در جریان دارد، بهتر است که یک لایحه به دادگاه ارائه دهید. لایحه متنی است که طرفین خواسته و اظهارات خود را در آن ثبت ‌می‌کنند. تنظیم لایحه از خدمات مهم مجموعه احتراما محسوب می‌شود.

اگر در مورد این مطلب سوال یا نظری دارید، می‌توانید در قسمت ثبت نظرات، آن را با ما در میان بگذارید. در اولین فرصت به نظرات شما پاسخ خواهیم داد.

تنظیم لایحه مواد مخدر از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال