بررسی تهمت به شوهر و حکم تهمت شوهر به زن و امکان پیگیری جرم تهمت در بستر خانواده

تهمت به شوهر

تهمت به شوهر زمانی محقق می‌شود که خانمی بدون داشتن دلیل موجه، جرمی را به شوهرش نسبت دهد. در این شرایط اگر خانم نتواند این ادعای خود را ثابت کند، شوهر حق طرح شکایت علیه او را دارد. در زندگی زناشویی زن و مرد باید در جهت حفظ بنیان خانواده و رشد آن تلاش کنند. زوجین وظیفه دارند که عیب‌های یکدیگر را بپوشانند و اسرار زندگی مشترک را نزد دیگران افشا نکنند.

گاهی خانم به دلیل اختلاف یا مشکلاتی که با شوهر خود دارد، مرتکب تهمت زدن به او می‌شود. این موضوع زمانی رخ می‌دهد که خانم قصد دارد، به شوهر خود ضرری حیثیتی وارد کند.

به ‌عنوان مثال، خانمی با سوءنیت و قصد مجرمانه بین فامیل و همسایه‌ها مدعی می‌شود که شوهرش فروشنده‌ مواد مخدر است. فروش مواد مخدر جرم محسوب می‌شود. بنابراین اگر خانم نتواند صحت اظهارات خود را در دادگاه ثابت کند، شوهرش حق شکایت علیه او را دارد. در این ‌صورت قاضی دادگاه با بررسی شرایط پرونده حکم مناسب را صادر می‌کند. این جرم، از انواع جرم تهمت است که اینبار در بستر خانواده به وقوع می‌پیوندد.

شرایط تحقق تهمت به شوهر با مثال

برای‌ اینکه این جرم شکل بگیرد، لازم است که خانم به شوهرش ارتکاب یک جرم را نسبت دهد. در غیر این صورت، این عمل تحت عنوان تهمت قابل مجازات نیست. همچنین لازم است که این اتهام با سوءنیت و با هدف مجرم جلوه دادن او صورت بگیرد. یعنی اگر خانم به طور اشتباه یا بدون سوءنیت ارتکاب یک عمل مجرمانه را به شوهرش نسبت دهد، این جرم محقق نخواهد شد.

فرض کنید زن و شوهری با یکدیگر اختلاف دارند. خانم برای ‌اینکه به آبروی شوهرش ضرر برساند، در جمع دوستان و همکاران او چند رفتار نامناسب از رفتارهای آقا را بیان می‌کند.

به ‌عنوان مثال، مدعی می‌شود که شوهرش فردی خسیس است یا مسائل بهداشتی را رعایت نمی‌کند. این موارد در قانون جرم محسوب نمی‌شوند. یعنی اگر به‌ صورت واقعی یا غیر واقعی مطرح شوند، موجب مجازات خانم نخواهند شد. به ‌همین دلیل این تهمت قابل مجازات نیست. لازمه تحقق این جرم این است که خانم به شوهرش اتهام یک عمل مجرمانه را وارد کند.

خانمی را در نظر بگیرید که نزد خانواده یا دوستان شوهرش مدعی می‌شود که آقا طلاهایی که خانم از زمان مجردی خود داشته را ربوده است. در این‌ صورت به دلیل اینکه ربودن طلا جرم محسوب می‌شود، این اتهام نیز قابل مجازات خواهد بود. اگر خانم برخلاف واقعیت و با هدف ضرر رساندن به حیثیت شوهرش، این موضوع را بیان کرده باشد، مستحق مجازات است.

قذف نسبت ‌به شوهر چه حکمی دارد؟ آیا تهمت به شوهر محسوب می‌شود؟

اگر خانم مدعی شود که شوهرش با یک زن دیگر ارتباط دارد، باید این موضوع را ثابت کند. اگر خانم نتواند این اتهام را ثابت کند، این موضوع تحت عنوان تهمت به شوهر برای رابطه نامشروع قابل پیگیری است.

رابطه نامشروع به رابطه کمتر از زنا گفته می‌شود. کارهایی مانند بوسیدن یا در آغوش کشیدن یا همبستر شدن دو فرد نامحرم به‌ عنوان رابطه‌ نامشروع شناخته می‌شوند. اگر خانم این اتهامات را به آقا وارد کند ولی توانایی اثبات آن را نداشته باشد، آقا می‌تواند علیه او به علت تهمت به شوهر شکایت کند.

در مواقعی که خانم به ‌صورت صریح و با وجود شرایط کامل به شوهرش تهمت لواط یا زنا وارد کرده باشد، مرتکب قذف شده‌ است. مطابق قانون اگر خانم نتواند صحت این ادعا را ثابت کند، به حد قذف محکوم خواهد شد.

در پرونده‌های مربوط به تهمت زوجین به یکدیگر، معمولاً این موضوع با وساطت بزرگ‌ترها یا مشاوران خانواده حل‌ و فصل می‌شود. تعدادی از زوجینی که اختلاف آن‌ها حل نشده است، برای طرح شکایت در دادگاه اقدام می‌کنند.

پیشنهاد می‌کنیم در ادامه مطالعات درباره این موضوع، مقاله تهمت به همسر که یک مقاله جامع است را نیز مطالعه کنید.

تهمت مادر شوهر به عروس در جامعه ما

بعضی از افراد به دلیل شرایط فرهنگی و باورهای سنتی با عروس مشکل دارند. اختلافات عروس و مادر شوهر در گذشته بیشتر بود. در سال‌های اخیر با افزایش دانش و آگاهی مردم و با گسترش اطلاعات آن‌ها این اختلافات کاهش چشمگیری داشته است. اگر مادر شوهری برای ضرر رساندن به حیثیت عروس، تهمتی را به او وارد کند، مرتکب جرم تهمت مادر شوهر به عروس می‌شود.
فرض کنید مادر شوهر برای تحقیر عروس خود نزد فامیل و همسایه‌ها به او اتهامی را وارد می‌کند. مثلاً مدعی می‌شود که عروس او کلاهبردار است. در این شرایط اگر این مادر شوهر توانایی اثبات ادعای خود را نداشته باشد، قابل مجازات خواهد بود. البته بسیاری از افراد به جهت حفظ جایگاه خانواده، بدون مراجعه به مراجع صلاحیت‌دار این اختلافات را حل‌ و فصل می‌کنند.

اگر مادرشوهری برای ضرر رساندن به آبروی عروس خود او را نزد همگان فردی تنبل یا دست ‌و پا چلفتی معرفی می‌کند، این موارد جرم تهمت نیستند. به‌ همین دلیل اقدام مادر شوهر تحت عنوان تهمت قابل پیگیری نیست. اگر مادرشوهر ارتکاب جرایمی مانند سرقت یا رابطه نامشروع را به عروس نسبت دهد، این موارد مطابق قانون، جرم هستند. در صورتی که عروس از این موضوع شاکی باشد، می‌تواند علیه مادر شوهر شکایت کند.

این اختلافات بین عروس و مادرشوهر به پایان ناگواری ختم می‌شود. یعنی ممکن است این اختلافات موجب از بین رفتن آبروی عروس و نابودی زندگی مشترک او شود.

تهمت دزدی مرد به زن چه عواقبی دارد؟

در مواقعی که زن و مرد با یکدیگر اختلاف دارند، ممکن است اعتماد بین آن‌ها به طور کامل از بین برود. این اختلافات موجب می‌شود تا آن‌ها به یکدیگر اتهاماتی را وارد کنند. اگر این اتهامات در مورد ارتکاب جرم باشد و مدعی نتواند این موضوع را ثابت کند، طرف مقابل حق شکایت دارد. یکی از مهمترین موضوعاتی که در خصوص این جرم مطرح می‌شود، تهمت دزدی مرد به زن است.

یعنی شوهر مدعی می‌شود که خانم اموال یا وجوه او را دزدیده است. در این صورت اگر آقا نتواند ادعای خود را ثابت کند، مرتکب جرم تهمت دزدی شوهر به زن شده است.

مثالی برای تحقق این جرم

فرض کنید زن و شوهری با یکدیگر اختلاف دارند. آقا یکی از وسایل خود را پنهان می‌کند. سپس با سوءنیت و برای متهم جلوه دادن خانم، بدون داشتن دلیل یا مدرک مناسب، مدعی می‌شود که این سرقت توسط خانم انجام ‌شده است. در این شرایط اگر او نتواند این موضوع را اثبات کند، خانم می‌تواند علیه او به دلیل ارتکاب تهمت دزدی شوهر به زن شکایت کند.

در مواقعی که خانم و آقا قصد جدایی دارند، اختلافات آن‌ها شدت پیدا می‌کند. ممکن است آن‌ها به دلیل خشم یا هیجانات منفی دوران جدایی اتهاماتی را به یکدیگر وارد کنند. اگر مردی مدعی شود که زوجه در زمان ترک منزل، تمام پول‌های متعلق به او را دزدیده است ولی نتواند این موضوع را ثابت کند، جرم تهمت دزدی مرد به زن محقق می‌شود. در این ‌صورت مطابق قانون، خانم می‌تواند علیه شوهرش به دلیل تهمت دزدی شوهر به زن شکایت کند.

حکم تهمت شوهر به زن چیست؟

برای ‌اینکه جرم تهمت به شوهر محقق شود، لازم است که این تهمت در یک جمع یا به‌ صورت متن یا به هر وسیله دیگر منتشر شود. یعنی اگر یکی از زوجین به دیگری مشکوک شده باشد ولی این اتهام را منتشر نکند، این جرم محقق نمی‌شود. در صورتی ‌که شوهر به صورت صریح ارتکاب جرمی را به خانم نسبت دهد، قاضی حکم تهمت شوهر به زن را برای او صادر خواهد کرد.

مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی، حکم تهمت شوهر به زن حبس از ۱۵ روز تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. یعنی هر اتهامی که زن یا مرد به طرف مقابل وارد کنند، مطابق این ماده تعیین خواهد شد.

اگر یکی از زوجین، وسیله ارتکاب جرم یا اشیایی که پیدا شدن آن موجب اتهام افراد می‌شود را در محل کار یا وسایل متعلق به طرف مقابل قرار دهد، مجازات سنگین‌تری برای او تعیین می‌شود. اگر این شخص به دلیل تهمت تحت تعقیب قرار بگیرد، ممکن است در دادسرا برای او قرار منع تعقیب صادر شود. چنانچه پرونده به دادگاه فرستاده شود، ممکن است قاضی به برائت او حکم دهد. مطابق قانون او حق شکایت علیه فردی که به او تهمت زده است را خواهد داشت. بر اساس ماده 699 قانون مجازات اسلامی، مرتکب به حبس از ۳ ماه تا ۱۸ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

توجه داشته باشید که این جرم قابل گذشت است. یعنی در این جرم، هیچکس جز شاکی حق شکایت ندارد. اگر فردی که به او تهمت وارد شده است، علیه طرف مقابل شکایت نکند، او تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.

برای پیگیری این جرم در محاکم، می‌توانید از انواع لایحه دفاعیه تهمت استفاده کنید و دلایل و مدارک خود را در قالب این لایحه بیان کنید.

خدمات تیم احتراما

چنانچه شما نیز قصد پیگیری این موضوع را دارید، به مشاوره با کارشناسان حقوقی نیاز خواهید داشت. در وب سایت احتراما شرایطی مناسب جهت دریافت خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و تنظیم لایحه فراهم شده است. این خدمات حقوقی با صرفه توسط کارشناسان با تجربه این مجموعه به شما ارائه می‌شوند.

در صورتی که در خصوص این موضوع سوالی دارید، می‌توانید در قسمت ثبت نظرات، سوال خود را مطرح کنید. پاسخگوی شما خواهیم بود.

تنظیم لایحه تهمت از طرف شاکیتنظیم لایحه تهمت از طرف متهم

ثبت نظر یا سوال